Terug naar senseconsult.nl

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring voor bezoekers geldt voor iedereen die de website van Sense Marketing & Consult bezoekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sense Marketing & Consult neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Wij doen ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Sense Marketing & Consult in deze een zo genaamde: verantwoordelijke.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van u als website bezoeker

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Minderjarigen
Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Sense Marketing & Consult kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Schending van privacy

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via  info@senseconsult.nl.  Wij zullen dan deze informatie onmiddellijk verwijderen.

Waarom en hoelang we gegevens nodig hebben

Sense Marketing & Consult verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 

  • U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier;
  • U een aanbieding te kunnen sturen naar aanleiding van uw aanvraag.

Hoelang we gegevens bewaren


Sense Marketing & Consult zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: info@senseconsult.nl.

Delen met anderen

Sense Marketing & Consult verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan onze wettelijke verplichting.

 Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sense Marketing & Consult blijft verwerkingsverantwoordelijk.

In kaart brengen websitebezoek

Cookies
Sense Marketing & Consult plaatst geen cookies voor voorkeuren, statistieken of marketing doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uw rechten

  • U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een correctieverzoek in te dienen of verwijdering van uw gegevens aan te vragen.
  • Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Sense Marketing & Consult hebben, stuur dan een verzoek naar  info@senseconsult.nl.
  • Sense Marketing & Consult wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
  • Sense Marketing & Consult zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 

Beveiliging van communicatie door SSL-encryptie

SSL

Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt Sense Marketing & Consult veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.Hoe herkent u de beveiliging?

Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

Beveiliging en versie

Passende maatregelen
Sense Marketing & Consult neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via  info@senseconsult.nl.Versie


De huidige versie is 1.0 d.d. 11/05/18.Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie van de privacyverklaring op de website te plaatsen. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken.